ประวัติ
 หลักสูตร
 คำขวัญ
 สีประจำโรงเรียน
 ระเบียบการรับสมัคร
 แผนที่โรงเรียน
 ห้องสมุดจิดาภา
 รายการอาหารสำหรับเด็ก
 คณะผู้บริหาร
 บุคลากร
 คณะกรรมการโรงเรียน
 หัวหน้าสาย
 ฝ่ายบุคลากร/กิจการนักเรียน
 ฝ่ายวิชาการ
 ฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน
 ฝ่ายอาคารสถานที่
 ฝ่ายธุรการ-การเงิน

 
• ดูทั้งหมด
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันเด็ก
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ทัศนศึกษา อนุบาล 3
ทัศนศึกษา อนุบาล 2
ทัศนศึกษา อนุบาล 1
วันลอยกระทง
ฉลองครบรอบ 20 ปี
 
• ดูทั้งหมด
กิจกรรมวันพ่อ
ความประทับใจที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ ๙
ความในใจที่มีต่อคุณพ่อ เด็กชายศุภกฤต แก้วฟ้าเจริญ
อนุบาลจิดาภา รักพ่อ...ไม่มีวันพอเพียง
 
• ดูทั้งหมด
ประกาศผลการประเมินคุณภาพภายในจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ประกาศผลการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๘
เปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2561
โรคมือ เท้า ปาก ( Hand Foot and Mouth Disease ) HFMD
ร่มราชพฤกษ์ฉบับวันแม่แห่งชาติ
 
 


 

CopyRight@2017 Jidapakinder School
131 ถนนมหานคร แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : 0-2236-1215 โทรสาร : 0-2266-4686
 
>>>>